President

måndag 23 maj 2022

 

Jag heter Siv Olofsson och arbetar som kontorschef på Sparbanken Alingsås Herrljungakontor. Jag har fått det stora förtroendet att vara klubbens president under Rotaryåret 2018/2019. Ett spännande uppdrag som jag tar mig an med glädje och respekt. Klubben bildades 1990 och vi träffas fredagar kl. 11.45-13.00 jämna veckor i Vårgårda på Mathias Kök&Rum och ojämna veckor i Herrljunga på Herrljunga Hotell&Konferens där vi äter en god lunch tillsammans, umgås och nätverkar för att därefter lyssna på ett intressant föredrag.

Rotary är både ett yrkesnätverk samt en lokal och global aktör inom välgörenhet. Vårgårda-Herrljunga Rotaryklubb har under många år bidragit med insamlade medel till Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse i Garissa som hjälper utsatta flickor i östra Kenya till ett bättre liv. Läs gärna mer på: http://www.garissa.se/

 

Lokalt har vi under åren gett bidrag till olika projekt. T.ex. har vi ofta bidragit med medel till Majblommeföreningarnas verksamhet då de finns representerade på båda våra orter. Vi har även haft andra lokala projekt där det funnits behov att stötta organisationer som hjälper människor i olika utsatta situationer och miljöer.

 

Under många år har pengarna samlats in vid våra årliga välgörenhetskonserter i resp. orter där företagssponsring har täckt omkostnaderna varför alla biljettintäkter oavkortat delats ut till våra välgörenhetsprojekt.

Det fysiska mötet är spännande i en värld som alltmer övergått i digitala möten, men vi är även närvarande på Instagram där du kan få en kort inblick i våra möten. Sök på rotaryvargardaherrljunga.

Vi välkomnar även gäster till våra lunchträffar, kom som du är, det är bara att dyka upp så tar vi hand om dig!

 

/Siv